Zadyma na polu walki

Mapa jest pokryta krzakami


Export.txt